SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.herlany.sk spravuje Obec Herľany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Herľany

Adresa:

Obecný úrad Herľany
Herľany 54
044 45 Herľany

IČO: 00 324 183

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Mikroregión pod Mošníkom
Počet obyvateľov: 282
Rozloha: 992 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1487

Všeobecné informácie: www.herlany.sk
Podateľňa: obecherlany@netkosice.sk
Starosta: slavomir.rusnak@herlany.dcom.sk 

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 55 696 41 22

E-mail: obecherlany@netkosice.sk

Kompetencie:
Obec Herľany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Herľany je zriadený na Spoločnom obecnom úrade v Bidovciach.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk