SlovenskýEnglish

Školstvo

Základná škola Herľany

Adresa: Herľany 37
055/6964266
zsherlany@stonline.sk

Základná škola v obci existuje už od konca 19. storočia, teda od obdobia kedy bola postavená súčasná školská budova. Školská budova slúži rovnakému účelu od roku 1898. Výnimku tvorili len roky 1918 – 1919, kedy na konci prvej svetovej vojny a v prvom roku mieru slúžila ako ubytovacie zariadenie pre vojsko. Hoci bola budova školy počas 1. ako aj 2. svetovej vojny poškodená, po rekonštrukciách slúži ako sídlo základnej školy dodnes. Škola mala vždy charakter elementárnej, ľudovej či národnej školy. Do roku 1918 sa vyučovalo na škole maďarským jazykom, ale len formálne.

Dnes škola poskytuje vzdelanie pre deti 1. až 3. ročníka. Na škole existuje aj 0. – tý ročník a 4. – tý ročník ako špeciálna trieda. Školu navštevuje 72 detí. Po ukončení 3. ročníka žiaci postupujú do Základnej školy Kecerovce. V škole sa vyučuje dvojsmennou prevádzkou. Poskytuje základné vzdelanie a vyučuje sa tu aj evanjelické a katolícke náboženstvo.
Riaditeľkou Základnej školy Herľany je pani Mgr. Jana Uchaľová