Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 23)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
10/2023 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov Odb.: Obec Herľany
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
KRHZ-KE-VO-110/2023 Bezplatný prevod - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Herľany
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14 318.54 €
7/2023 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Herľany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
6/2023 Prenájom hrobového miesta Odb.: Ján Uchaľ
Dod.: Obec Herľany
8.30 €
5/2023 Poskytnutie dotácie Odb.: "Herľančanka" OZ
Dod.: Obec Herľany
400 €
4/2023 Popis systému triedeného zberu v obci Odb.: Obec Herľany
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
3/2023 Finančná dotácia na náklady spojené s reprezentáciou obce aktívnou kultúrnou činnosťou Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor Herľany
Dod.: Obec Herľany
400 €
1/2023 Poskytovanie poradenstva v oblasti prípravy a spracovanie nenávratných dotácií, implementácie projektov v podobe externého manažmentu Odb.: Obec Herľany
Dod.: Era Novum, s.r.o.
100 €
ZM-KO-OD-22-1205/JOT Odber, preprava a zhodnotenie jedlých olejov a tukov z domácností Odb.: Obec Herľany
Dod.: KOSIT a.s.
5 €
32/2022 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice
Dod.: Obec Herľany
60 €
31/2022 Poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Herľany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
120 €
4439008984 Poistenie zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Herľany
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
163.55 €
27/2022 Pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Herľany
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
1365/2022 Výdaj oznámených zásielok PLUS Odb.: Slovenská pošta, a.s.
Dod.: Obec Herľany
0 €
23/2022 Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest Odb.: Obec Herľany
Dod.: 3W Slovakia, s.r.o.
55 €
22/2022 Aktuálny cenník služieb Odb.: Obec Herľany
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
21/2022 Vykonanie štatutárneho auditu Odb.: Obec Herľany
Dod.: Ing Dáša Polončáková - TriS-Pol
460 €
20/2022 Poskytnutie služieb spočívajúcich v dodávke médií Odb.: Caro s.r.o.
Dod.: Obec Herľany
0.30 €
18/2022 Poskytnutie služieb spočívajúcich v dodávke médií Odb.: Obec Herľany
Dod.: Technická univerzita v Košiciach
1.79 €
14/2022 Úprava postupu,práv a povinností zmluvných strán pri výkjone činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Herľany
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
46.80 €
Generované portálom Uradne.sk