SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 39)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
30/2023 Náhrada súčasného cenníka Odb.: Obec Herľany
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
29/2023 Pripojenie Koncového konzumenta-prístup a disponovanie s elek.schránkou Odb.: Obec Herľany
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
28/2023 Poskytovanie kvalifikovanej služby vyhotovenia a overovania kvalifikovaných certifikátov Odb.: Obec Herľany
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
27/2023 Poistenie zodpovednosti za škodu- nákladný príves Odb.: Obec Herľany
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
33.71 €
26/2023 Pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Herľany
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
25/2023 Poskytnutie FP na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území poskytovateľa Odb.: DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice
Dod.: Obec Herľany
40 €
24/2023 Poskytnutie NFP Odb.: Obec Herľany
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
7 800 €
20/2023 Prenájom hrobového miesta Odb.: Ľudovít Alth
Dod.: Obec Herľany
8.30 €
23/2023 Poskytnutie Používateľovi kvalifikovanú dôveryhodnú službu vydania mandátneho certifikátu. Odb.: Obec Herľany
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
33.62 €
22/2023 Odstránenie dvojzmennej prevádzky ZŠ Herľany Odb.: Obec Herľany
Dod.: DD - ARCH, s.r.o.
76 128 €
19/2023 Príjem a čerpanie dotácií Odb.: Obec Herľany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
16/2023 Vykonanie štatutárneho auditu Odb.: Obec Herľany
Dod.: Ing Dáša Polončáková - TriS-Pol
460 €
35/2023 Ukončenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Herľany
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
14/2023 Dodávanie ovocia a zeleniny a výrobky z nich. Odb.: Obec Herľany
Dod.: HOOK, s.r.o.
0 €
12/2023 Zvýšenie mesačnej paušálnej odplaty Odb.: Obec Herľany
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
52.80 €
11/2023 Poskytnutie služieb spočívajúcich v dodávke médií Odb.: Obec Herľany
Dod.: Technická univerzita v Košiciach
0 €
10/2023 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov Odb.: Obec Herľany
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
KRHZ-KE-VO-110/2023 Bezplatný prevod - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Herľany
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14 318.54 €
7/2023 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Herľany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
6/2023 Prenájom hrobového miesta Odb.: Ján Uchaľ
Dod.: Obec Herľany
8.30 €
Generované portálom Uradne.sk