SlovenskýEnglish

Kultúra

Záujmové združenia:

SPEVÁCKA SKUPINA „HERĽANČANKA“

Skupina vznikla v júli 2007 a tvoria ju ženy z oboch častí obce. Stretávajú sa raz do týždňa. Súbor vystupuje na rôznych obecných akciách nielen v Herľanoch, ale aj v susedných obciach. V roku 2009 sa po prvýkrát zúčastnili súťaže „Dargovská ruža“ vo Svinici. Od roku 2012 sa k ženám pridali aj muži aby sa zachovali rôznorodé piesne nášho kraja.