SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 8)
Názov Popis Dátum
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Herľanoch - 19.02.2024
Návrh Záverečného účtu obce Herľany za rok 2023 - 12.02.2024
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Herľanoch - 12.12.2023
Rozpočet obce Herľany na obdobie rokov 2024 - 2026 - 22.11.2023
Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Herľany - 22.11.2023
VZN č. 32/2023 Obce Herľany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Herľany a Žírovce - 22.11.2023
Pozvánka na zasadnutie OZ v Herľanoch - 13.11.2023
Návrh finančného rozpočtu obce Herľany na obdobie rokov 2024 až 2026 - 02.11.2023
Generované portálom Uradne.sk