Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Návrh rozpočtu obce Herľany

 15.11.2021

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

Podľa ustanovenia § 9 ods. 2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Obec Herľany dňom 15. novembra 2021 zverejňuje návrh finančného rozpočtu obce na roky 2022 - 2024.

Dňom zverejnenia návrhu finančného rozpočtu obce začína plynuť najmenej desťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnicke osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade v Herľanoch. Pripomienkou možno v určenej lehote narhnúť nový text, alebo úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme kto ju predkladá.

Návrh finančného rozpočtu obce Herľany na roky 2022 - 2024 viď nižšie v súbore.


Zoznam článkov:

1 2 3 >