SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Názov Návrh finančného rozpočtu obce Herľany na obdobie rokov 2024 až 2026
Popis
Doplňujúce informácie

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

Podľa ustanovenia § 9 ods. 2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obec Herľany dňom 2. novembra 2023 zverejňuje návrh finančného rozpočtu obce na roky 2024 až 2026.

Dňom zverejnenia návrhu finančného rozpočtu obce začína plynuť najmenej desťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnicke osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade v Herľanoch. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text, alebo úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme kto ju predkladá.

Návrh finančného ropzpočtu obce Herľany na roky 2024 až 2026 viď nižšie v súbore.

Dátum zverejnenia 02.11.2023
Prílohy navrh_financneho_rozpoctu_obce_herlany__na_roky_2024_-_2026.pdf
Generované portálom Uradne.sk