SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Názov VZN č. 32/2023 Obce Herľany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Herľany a Žírovce
Popis
Doplňujúce informácie

Podľa ustanovenia § 6 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Obec Herľany dňaom 22. novembra 2023 vyhlasuje "Všeobecne záväzné nariadenie obce Herľany č. 32/2023 o miestnych danoiach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Herľany a Žírovce.

Účinnosť nariadenia nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.

Dátum zverejnenia 22.11.2023
Prílohy vzn_c._32-2023_o_miestnych_daniach_a_poplatkoch.pdf
Generované portálom Uradne.sk