Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ Herľany

 27.04.2021

Obec Herľany, zastúpená starostom obce Ing. Slavomírom Rusnákom, podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje dňom 27. apríla 2021 výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Herľany.

Vyhlásenie výberového konania s uvedením informácií, požiadaviek a predpokladov na výkon pracovnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca sú uvedené nižšie v súbore "Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ Herľany".


Zoznam článkov:

1 2 >