Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

VZN Obce Herľany č. 28/2021 o verejnom poriadku

 07.09.2021

Dňa 6.9.2021 Obecné zastupiteľstvo Obce Herľany na svojom zasadnutí uznesením č. 35/2021 sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Herľany č. 28/2021 o verejnom poriadku.

Podľa ustanovenia § 6 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Obec Herľany dňom 7.9.2021 vyhlasuje "Všeobecne záväzné nariadenie Obce Herľany č. 28/2021 o verejnom poriadku".

Účinnosť nariadenia nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený skorší  alebo neskorší začiatok účinnosti.


Zoznam článkov:

1 2 3 >