Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

VZN obce Herľany č. 29/2021

 07.12.2021

Podľa ustanovenia § 6, ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obec Herľany dňom 7. decembra 2021 vyhlasuje "Všeobecne záväzné nariadenie obce Herľany č. 29/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Herľany a Žírovce".

Zoznam článkov:

1 2 3 >