SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 15)
Názov Popis Dátum
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Herľanoch - 23.07.2024
Pozvánka na zasadnutie OZ v Herľanoch - 10.06.2024
Predloženie súťažného návrhu - obchodná verejná súťaž na prevod akcií obce Herľany v obchodnej spoločnosti VVS, a.s. - 23.04.2024
Výzva na uplatnenie predkupného práva k akciám akcionára v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 02.04.2024
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií obce Herľany v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. - 02.04.2024
Zámer prevodu akcií obce Herľany tvoriacich podiel na základnom imaní Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. formou obchodnej verejnej súťaže - 02.04.2024
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 26.03.2024
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Herľanoch - 19.02.2024
Návrh Záverečného účtu obce Herľany za rok 2023 - 12.02.2024
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Herľanoch - 12.12.2023
Generované portálom Uradne.sk