SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 48)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
7/2024 Poskytnutie služieb spočívajúcich v dodávke médií Odb.: Obec Herľany
Dod.: Technická univerzita v Košiciach
0 €
6/2024 Poskytnutie služieb spočívajúcich v dodávke médií :el.energia Odb.: Obec Herľany
Dod.: KEROMA, s. r. o.
0 €
5/2024 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Herľany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
4/2024 Nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Herľany
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
2/2024 Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Herľany
Dod.: MEDICAL - LEX s. r. o.
684 €
1/2024 Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor Herľany
Dod.: Obec Herľany
400 €
33/2023 Pripojenie k internetu Odb.: Obec Herľany
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
0 €
32/2023 Zmena poskytovania elektronických komunikačných služieb a uzavretia novej zmluvy Odb.: Obec Herľany
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
0 €
31/2023 DIDAKTA-vzdelávací softvér Odb.: Obec Herľany
Dod.: SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
959.60 €
30/2023 Náhrada súčasného cenníka Odb.: Obec Herľany
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
29/2023 Pripojenie Koncového konzumenta-prístup a disponovanie s elek.schránkou Odb.: Obec Herľany
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
28/2023 Poskytovanie kvalifikovanej služby vyhotovenia a overovania kvalifikovaných certifikátov Odb.: Obec Herľany
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
27/2023 Poistenie zodpovednosti za škodu- nákladný príves Odb.: Obec Herľany
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
33.71 €
26/2023 Pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Herľany
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
25/2023 Poskytnutie FP na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území poskytovateľa Odb.: DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice
Dod.: Obec Herľany
40 €
24/2023 Poskytnutie NFP Odb.: Obec Herľany
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
7 800 €
20/2023 Prenájom hrobového miesta Odb.: Ľudovít Alth
Dod.: Obec Herľany
8.30 €
23/2023 Poskytnutie Používateľovi kvalifikovanú dôveryhodnú službu vydania mandátneho certifikátu. Odb.: Obec Herľany
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
33.62 €
22/2023 Odstránenie dvojzmennej prevádzky ZŠ Herľany Odb.: Obec Herľany
Dod.: DD - ARCH, s.r.o.
76 128 €
19/2023 Príjem a čerpanie dotácií Odb.: Obec Herľany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk