SlovenskýEnglish

Daň z nehnuteľností, poplatok za odpad a daň za psa v roku 2024

 19.01.2024

Daň z nehnuteľností, poplatok za odpad a daň za psa v roku 2024.

Posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2024 je streda 31. januára 2024. Kto je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie:

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú všetci daňovníci (občania, fyzické osoby - podnikatelia, právnicke osoby), ktorí v roku 2023 nadobudli (kúpou, dedením, darovaním a pod.) do vlastníctva pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome, alebo došlo k zmene: druhu alebo výmeru pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, alebo vám zanikne: vlastníctvo (predaj, darovanie a pod.), správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Od roku 2024 dochádza k zmenám ročných sadzieb dane zo stavieb a sadzieb dane z pozemkov, mení sa poplatok za komunálny odpad 22.- eur/osoba.

V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa poplatku za odpad a dne za psa je potrebné tieto zmeny nahlásiť do 30 dní písomne na Obecný úrad v Herľanoch.


Zoznam aktualít: