SlovenskýEnglish

Encyklopédia slovenských obcí - televízny dokument o obci Herľany

 05.04.2024

Encyklopédia slovenských obci, cyklus dokumentárnych filmov o slovenských mestách a obciach sprostredkujúci pohľad do histórie a súčasnosti slovenských obci.

O obci Herľany bude tento dokumentárny film v rámci cyklu Encyklopédia slovenských obcí odvysielaný v premiére dňa 13.04.2024 t.j. sobota o 08.55 hod. a v repríze dňa 14.04.2024, t.j. nedeľa o 06.35 hod. na programe RTVS.


Zoznam aktualít: