SlovenskýEnglish

Opatrenia RVPS Košice - okolie na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia AMO

 21.02.2023

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie vymedzuje okres Košice - okolie ako infikovanú oblasť a nariaďuje chovateľom ošípaných v drobnochovoch vrátane chovov s 1 ošipanou opatrenia, ktorú sú uvedené v prílohe nižšie, v súbore "Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia AMO".

Zoznam aktualít: