SlovenskýEnglish

Oznámenie o plánovanom výrube drevín - krovitých porastov

 13.01.2023

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje vlastníkom a užívateľom pozemkov v k. ú. obcí Herľany a Žírovce plánovaný výrub drevín a krovitých porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení. Plánované odstránenie a okliesnenie stromov sa vzťahuje na dreviny a krovité porasty nachádzajúce sa v blízkosti nadzemného elektrického vedenia. Výrub drevín a krovitých porastov v blízkosti nadzemného elektrického vedenia pre spoločnosť VSD, a.s. bude vykonávať spoločnosť Pikolo s.r.o. v zastúpení Ing. Rastislavom Pikom, v termíne od 12. 02. 2023 v katastri obci Herľany a Žírovce.

Zoznam aktualít: