SlovenskýEnglish

Rekonštrukcia záchytného parkoviska v obci Herľany

 25.09.2023

Obec Herľany realizuje projekt pod názvom "Rekonštrukcia záchytného parkoviska v obci Herľany", formou podpory nenávratného finančného príspevku vo výške 25 064,57.- Eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), aktivita B2 "Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel", kód výzvy "IROP-CLLD-Q066-512-002".

Cieľom projektu je rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti zvyšovania bezpečnosti chodcov, eliminovať kolízne a nebezpečné situácie a zvýšenie dopravnej a bezpečnostnej situácie.

Prijímateľ: Obec Herľany

Nenávratný finančný príspevok: 25 064,57.- Eur

Výška finančnej podpory z EÚ: 25 064,57.- Eur

V súbore nižšie viď informačnú tabuľu k projektu "Rekonštrukcia záchytného parkoviska v obci Herľany".

 


Zoznam aktualít: