Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výzva VSD a.s.

 10.12.2021

Spočnosť VSD a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľnosti v k.ú.  Herľany a Žírovce na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VNN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy.

Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovateľovi vedenia, alebo priamo odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov vykoná vlastník najneskôr do 40 dní od zverejnenie tejto výzvy.

V prípade márneho uplynutie lehoty spoločnosť VSD vykoná výrub a okliesnenie stromov a iných porastov do termínu 28. 02. 2023.

Výzvu VSD viď v súbore nižšie.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >