Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

 29.09.2021

Štatistický úrad SR v roku 2021 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu. Cieľom je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2021 vybraných 690 obcí, medzi nimi aj naša obec Herľany.

V priebehu roka 2021 vybrané domácnosti v našej obci navštívy zamestnanec ŠU SR poverený funkciu opytovateľa, je povinný preukázať sa osobitným poverením a všetky informácie a názory, ktoré obyvatelia v rámci toho zisťovania poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.  Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá ŠU SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠU SR na adrese www.statistics.sk.

Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie Vám ďakujeme.


Zoznam aktualít:

1 2 3 >