SlovenskýEnglish

Čistenie komínov pred zimnou vykurovacou sezónou

 23.10.2023

Oznamujeme obyvateľom obcí Herľany a Žírovce, že Kominárstvo Kostovčík bude vykonávať kontrolu a čistenie komínov v rodinných domoch.

Termíny vykonávania čistenia komínov:

Herľany - v utorok, 24. 10. 2023,

Žírovce - v stredu, 25. 10. 2023. 

Orientačná cena za kontrolu a čistenie komína v rodinnom dome je 15.- eur.

Podľa zákona NR SR č. 314/2004 o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov, ja každý majiteľ rodinného domu povinný zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komína vo svojom rodinnom dome. Kontrolu komína je oprávnený vykonávať certifikovaný kominár minimálne raz za 12 mesiacov.


Zoznam aktualít: