Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dražba rodinného domu v obci Herľany

 03.05.2021

 AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.  Kopčianska 10, 851 01  Bratislava

Oznámuje dražbu  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Herľany, okres Košice - okolie.

Dom so súpisným číslom 79 s prílušenstvom, nachádzajúci sa v  katastrálnom území obce Herľany, zapísaný na LV č. 210. Postavený na pozemku parcely registra "C", druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie pod č. 134/13. Dom sa nachádza v intraviláne obce Herľany. 

Pozemok parcely registra "C" č. 134/13 o výmere 70 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Pozemok parcely registra "C" č. 134/9 o výmere 938 m2, druh pozemku: orná pôda.

Bližšie informácie k predmetu dražby, jeho opisu, obhliadke predmetu dražby, podmienkam, cene predmetu dražby a spôsobu úhrady ceny najdete nižšie v súbore "Oznámenie o dražbe č. 013/2021" a v súbore "Dražba rodinného domu v obci Herľany - opis predmetu dražby".


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >