SlovenskýEnglish

Inflačná pomoc ÚPSVaR pre občanov

 12.07.2022

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny oznamuje občanom, že majú možnosť požiadať o jednorázovú inflačnú dotáciu v sume 100.- eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

O túto inflačnú pomoc si môžu požiadať osobní asistenti, opatrovatelia, fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a seniori, ktorí dovršili 62 rokov veku.

Blížšie indormácie ako požiadať o inflačnú pomov a kto ma na ňu nárok nájdete v súbore nižšie "Inflačná pomoc - informácie".


Zoznam aktualít: