SlovenskýEnglish

Projekt: Riešenie migračných výziev v obci Herľany

 23.10.2023

Obec Herľany realizuje projekt pod názvom "Riešenie migračných výziev v obci Herľany", formou podpory nenávratného finančného príspevku vo výške 7.800.- eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Cieľom projektu je riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Oblasť intervencie: Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.

Prijímateľ: Obec Herľany

Nenávratných finančný príspevok:  7 800,00.- eur

Výška finančnej pomoci z EÚ:  7 800.- eur

"Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja".

V súbore nižšie viď informačnú tabuľu k projektu "Riešenie migračných výziev v obci Herľany".


Zoznam aktualít: