Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Revitalizácia okolia gejzíru

 05.03.2021

Vo februári sa v parku v našej obci započal projekt revitalizácie okolia gejzíru, ktorý uskutočňuje Technická univerzita v Košiciach s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Tento projekt je súčasťou Podpory najmenej rozvinutých okresov

Projekt revitalizácie, ktorej cieľom je zvýšenie turistickej atraktivity lesoparku s gejzírom a zveľadenie prostredia pre turistov, ktorí hľadajú oddych alebo očakávajú erupciu gejzíru, zahŕňa nasledujúce kroky a aktivity:

Aktivita 1: Rekonštrukcia nevyhovujúceho zábradlia pri potoku v časti pozdĺž parku. 

Aktivita 2: Parkové a sadové úpravy  v súlade s arboristickými štandardmi, inštalácia lavičiek, košov, stojanov na bicykle. Výrub a orez poškodených stromov a krov a následná výsadba nových kusov zelene.

Aktivita 3: Vybudovanie detského ihriska spĺňajúceho bezpečnostné štandardy.

Aktivita 4: Rekonštrukcia a bez-obslužné sprístupnenie existujúcich toaliet. 

Aktivita 5: II. fáza výmeny osvetlenia - výmena druhej polovice elektrického osvetlenia za historické, vrátane rekonštrukcie elektrických rozvodov.

Aktivita 6: Vybudovanie oddychových zón - vybudovanie altánkov so stolmi a lavičkami s možnosťou opekania pre rodiny s deťmi  v časti pri prameni.

Aktivita 7: Vytvorenie informačného panelu - vybudovanie a osadenie informačnej tabule pri gejzíre, slúžiacej k zvýšeniu informovanosti turistov o gejzíre a jeho okolí. 


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >