Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

VZN Obce Herľany č. 26/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Herľany a Žirovce

 08.12.2020

Podľa ustanovenia § 6 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Obec Herľany dňom 08. 12. 2020 vyhlasuje"Všeobecne záväzné nariadenie obce Herľany č. 26/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Herľany a Žirovce", vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Herľany.

Účinnosť nariadenia nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia - vyhlásenia.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >