SlovenskýEnglish

Oznámenie o vypínaní verejného osvetlenia v obciach

 28.12.2022

Oznamujeme obyvateľom obcí Herľany a Žírovce, že v súvislosti s enormným zvyšovaním cien elektrickej energie pre všetky odberné miesta obce Herľany od 01.01.2023, v snahe zmierniť dopady na rozpočet a výdavky obce pristúpila Obec Herľany po dohode s poslancami OZ k úsporným opatreniam. Jedným z nich je prerušenie dodávky elektrickej energie do lámp verejného osvetlenia v obci Herľany a Žírovce. Opatrenie vstúpi do platnosti od pondelka 02.01.2023.

Pouličné lampy verejného osvetlenia nebudú svietiť v čase od 23.30 hod. do 04.00 hod. rannej. Dúfame, že naše úsporné opatrenia pochopíte. Robíme tak v záujme všetkých, ktorým záleží na šetrení verejných finančných prostriedkov v tejto nepriaznivej dobe.


Zoznam aktualít: