SlovenskýEnglish

Poďakovanie starostu obce

 11.11.2022

Vážení občania

Máme za sebou voľby do orgánov samosprávy obce na post starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva a preto mi dovoľte, aby som sa touto cestou poďakoval všetkým voličom, ktorí prišli voliť a dali hlas svojmu kandidátovi.

Ako víťazný kandidát na post starostu sa Vám chcem osobitne poďakovať, že ste ma svojími hlasmi podporili a zvolili ma do funkcie na ďalšie štyri roky. Ďakujem Vám za prejavenú dôveru, vážim si ju a som na ňu hrdý. Vyvoláva vo mne pocit vnútorného uspokojenia a zároveň veľký záväzok voči Vám všetkým nesklamať, udržať naštartovaný trend rozvoja a napredovania naších obcí. Ubezpečujem Vás, že som tu pre Vás všetkých, pre tých, ktorí ste ma volili, ale aj pre ostatných, ktorí ste ma nevolili, alebo sa nezúčastnili volieb. Som presvedčený, že je v záujme všetkých, ktorí sme boli zvolení na svoje posty, aby sme posunuli život v našich obciach dopredu v prospech ľudí a verím, že spoločnými silami dokážeme naplniť naše ciele, predsavzatia a vybudujeme to, čo bude slúžiť všetkým nám na osoh a spokojnosť každého jedného z nás.

Ešte raz Vám všetkým ďakujem za prejavenú dôveru.

Gratulujem zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí budú nasledujúce štyri roky rozhodovať o všetkých dôležitých otázkach diania v obci.

Ďakujem členom miestnej volebnej komisie a pracovníkom obecného úradu, ktorí sa podieľali na príprave a bezproblémovom priebehu volieb.

Verím, že v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva posunieme naše obce o kus dopredu.

Prajem všetkým veľa zdravia a vzájomného porozumenia.

S úctou Ing. Slavomír Rusnák, starosta obce.


Zoznam aktualít: