SlovenskýEnglish

Prianie k Vianociam a Novému roku 2024

 18.12.2023

Blíži sa čas najkrajších sviatkov v roku. Sviatkov, ktoré majú mnoho prívlastkov a som presvedčený o tom, že každý z nás ich prežíva skutočne ojedinele vo svojom vnútri, či už so svojími najmilšími, najdrahšími a často s tými, na ktorých v priebehu bežného dňa nemáme toľko času. Sú to sviatky radosti, pokoja, lásky, obdarovania a je to čas požehnaný a vždy niečim jedinenčný, výnimočný a neopakovateľný. Vianoce automaticky spájame s obdobím vítania nového roka a pri tejto príležitosti často hodnotíme ten končiaci sa rok a predstavujeme si naše očakávania od prichádzajúceho roka. Mnohí si dávajú predsavzatia a plány, jednoducho žijú v očakávaní príchodu niečoho krajšieho, lepšieho a úspešnejšieho než doteraz spoznali a zažili.

Vážení občania, želáme Vám krásne a radostné prežitie vianočných sviatkov. Nech spolu so svetlom vianočných sviečok sa vo Vašich rodinách a srdciach rozžiari svetlo pokoja, radosti, šťastia a Božieho požehnania. Do roku 2024 Vám želáme najmä pevné zdravie, mnoho úspechov a hlavne množstvo dobrých myšlienok a silu ich realizovať. To Vám zo srdca želá Ing. Slavomír Rusnák, starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov obecného úradu.


Zoznam aktualít: