Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV DOMOV A BYTOV 2021

 29.09.2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súvislosti s realizáciou Sčítania obyvateľov,

domov a bytov v roku 2021 ( ďalej len ,,SODB 2021´´) pripravil pre účely zabezpečenia 

komunikácie a propagacie SODB 2021 na území obcí/ miest propagačné materály ( v prílohe).

KTO SA MÁ ZÚČASTNIŤ SČÍTANIA OBYVATEĽOV?

Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt.

SČÍTANIE RÝCHLO A JEDNODUCHO

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk  alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľom, ktorí sa nebudú môcť elektronický sčítať sami, pomôžu na kontaktnom mieste. Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.

BEZPEČNOSŤ ELEKTRONICKÉHO SČÍTANIA

Počas sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Všetky ziskané buú zabezpečené a chránené pred zneužiťím.

PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA

Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno - ekonomických a kulturných štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

AKO BUDE PREBIEHAŤ SČÍTANIE V OBCI HERĽANY A ŽÍROVCE

V obci Herľany a Žírovce bude zriadené kontaktné miesto - Obecný úrad Herľany, Herľany 54, kde obyvateľom, ktorí sa nebudú môcť elektronický sčítať sami, pomôže kontaktná osoba - stacionárny asistent - mobilný asistentv jednom p. Martina ZIMMERMANNOVÁ. Na požiadanie bude k dispozicií a v prípade potreby navštívy obyvateľov u Vás doma.

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta - Obecný úrad Herľany: 

pondelok     8.00 - 12.00 h

utorok          8.00 - 12.00 h

streda        15.00 - 17.00 h

štvrtok         8.00 - 12.00 h

piatok          8.00 - 12.00 h            

Telefonické kontakty: 055/6964 122,mobil: 0904 196 077, e -mail: obecherlany@netkosice.sk 

POZOR ZMENA !!!

,,Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania ,

aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4. 2021 a potrvá najneskôr do 31.10. 2021. 


Zoznam aktualít:

1 2 3 >