SlovenskýEnglish

Výsledky volieb do samosprávnych orgánov obce Herľany a Žírovce

 30.10.2022

Miestna volebná komisia, volebného okrsku č. 1 v obci Herľany, oznamuje občanom obce Herľany a Žírovce výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa uskutočnili včera dňa 29. októbra 2022, na volebné obdobie rokov 2022 - 2026.

Dňa 29. októbra 2022 po zatvorení volebnej miestnosti o 20.00 hod., sčítaní hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce a voľbu poslancov obecného zastupiteľstva, vyhotovení a podpísaní zápisnice o výsledku volieb, správnosť ktorej bola potvrdená Obvodnou volebnou komisiou Košice – okolie, miestna volebná komisia predkladá výsledok volieb do orgánov samosprávy obce Herľany a Žírovce.

Počet zapísaných voličov do zoznamu               218

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb              162

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov        161

Kandidáti na starostu obce uvedení podľa počtu získaných hlasov:

1.      Ing. Slavomír Rusnák  s počtom platných hlasov  135

2.      Miroslav Kmec s počtom platných hlasov  26

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva uvedení podľa počtu získaných hlasov:

1.      Erik Mičko  s počtom platných hlasov  121

2.      MVDr. Marek Bogdanovský s počtom platných hlasov  97

3.      Peter Zimmermann s počtom platných hlasov  87

4.      Mgr. Marcela Horňáková s počtom platných hlasov  82

5.      Mgr. Peter Zambori s počtom platných hlasov  72

6.      Iveta Szilágyiová s počtom platných hlasov  57

7.      Štefan Brecko s počtom platných hlasov  55


Zoznam aktualít: