Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výstavba chodníkov na cintoríne v Žirovciach

 14.07.2021

Na základe návrhu starostu obce, obecné zastupiteľstvo v obci Herľany uznesením č. 14/2021 zo dňa 19.04.2021 schválilo spracovanie kompletného projektu týkajúceho sa výstavby chodníkov na cintoríne v obci Žirovce, ako aj samotnú realizáciu projektu výstavby chodníkov z kapitálových finančných prostriedkov Obce Herľany .

Na základe schváleného uznesenia bol spracovaný kompletný projekt "Výstavba chodníkov na cintoríne v obci Žirovce", bolo vykonané verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektu. Na základe predložených cenových ponúk zákazky a ich následným vyhodnotením je cena predmetu zákazky s nízkou hodnotou na stavebné práce v cene spolu 12.606,05.- eur s DPH.

V najbližšej dobe bude započaté s realizáciou predmetu zákazky "Výstavba chodníkov na cintoríne v obci Žírovce". 


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >