Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

 06.07.2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode Košice - okolie od 01. 07. 2022 od 12.00 hod. až do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti, zakazuje sa najmä:

- fajčiť a používať otvorený plameň, na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,

- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Dokument  "Vyhlasenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru" viď nižšie v súbore


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >