SlovenskýEnglish

Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na území obce Herľany

 10.04.2024

Geodetický a kartografický ústav Bratislava oznamuje, že v priebehu mesiaca apríl 2024 bude vykonávať plánované geodetické činnosti v katstrálnom území Herľany. Geodetické činnosti budú pozostávať z kontroly, prehliadky a meračských prác na vybranom geodetickom bode. 

Geodetické body Štátnej nivelačnej, priestorovej, trigonometrickej a gravimetrickej siete sú rozmiestnené po celom území obce Herľany.

Bližšie infomácie najdete v súbore nižšie "Oznámenie o vykonávaní geodetických činnosti na území obce Herľany".


Zoznam aktualít: