Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Požiarna prevencia

 14.03.2022

Dôrazne upozorňujeme  všetkých občanov, právnicke osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz :

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

- zakladať oheň v priestoroch alebo v miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,

- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho telefonického oznámenia.

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru :

- vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,

- v prípade spozorovania požiaru privolať okamžite hasičskú jednotku ( č. tel. 150 - tiesňová linka, č. tel. 112 - linka integrovaného záchranného systému),

- uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

- poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.

Za porušenie týchto povinností je možné fyzickej osobe uložiť podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších prdpisov pokutu do výšky 331.-eur, pre právnicke osoby až do výšky 16 596.-eur.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >