SlovenskýEnglish

Pozvánka na zasadnutie OZ v Herľanoch

 30.05.2023

Podľa ustanovenia § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta Obce Herľany zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Herľanoch, dňa 6. júna 2023 o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Herľanoch.

Program rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva v Herľanoch viď nižšie v súbore "Pozvánka na zasadnutie OZ v Herľanoch".


1 2 3 >