SlovenskýEnglish

VZN Obce Herľany č. 31/2022 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Herľany a Žírovce

 07.12.2022

Vyhlásenie VZN č. 31/2022

Podľa ustanovenia § 6, ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Obec Herľany dňom 7. decembra 2022 vyhlasuje "Všeobecne záväzné nariadenie obce Herľany č. 31/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Herľany a Žírovce".

1 2 3 >